Alles over Ons Eetcafé

Ons Eetcafé is in maart 2008 opgericht door vrijwilligers van de diaconieën van de Michaëlkerk, Johanneskerk en Sint-Andriesgeloofsgemeenschap in Leersum.

Aanleiding was de behoefte aan een plek die alleengaanden stimuleert om erop uit te gaan en anderen te ontmoeten. Een gezellige plek waar iedereen welkom is, alleen of samen en waar bovendien een betaalbare gezonde maaltijd wordt geserveerd. Samen eten heeft namelijk een sociale functie, er worden contacten gelegd, het is gezellig en activeert.

In de achterliggende jaren heeft Ons Eetcafé z’n bestaansrecht bewezen. De belangstelling voor de maaltijden is nog steeds groot.

Per maaltijd melden zich 30 tot 35 mensen zich aan. Mensen die regelmatig komen, maar ook mensen die af en toe te gast zijn. Het is fijn om naast de bekende gezichten steeds weer nieuwe gasten te ontmoeten. Dat vergroot de levendigheid van Ons Eetcafé en het open karakter dat wordt beoogd.

Ons Eetcafé werkt samen met enkele lokale organisaties, zoals de Voedselbank en de Plusbus. Zo versterken we elkaar en voorkomen we dat mensen vereenzamen.

Subsidie en vrijwilligers

Dankzij gemeentelijke subsidie en de medewerking van de Leersumse kerken kunnen we de eigen bijdrage voor de maaltijden heel laag houden. Zo kunnen ook mensen met een beperkt inkomen bij  Ons Eetcafé terecht.

Slagerij Van Dijk verzorgt het hoofdgerecht en onze vrijwillige kok Truus zorgt voor het voor- en nagerecht. Al zolang Ons Eetcafé bestaat hanteren we een vaste prijs van € 5,00 per persoon voor de maaltijd inclusief 2 drankjes. Voor mensen die zich wat meer kunnen permitteren is er de geheel vrijwillige “fooienpot”.

Het succes en de continuïteit van Ons Eetcafé hangt vooral af van de medewerking van onze vrijwilligers. Met een groep van ca. 20 personen runnen we Ons Eetcafé. Af en toe nemen we afscheid van een vrijwilliger en zo nu en dan kunnen we weer een nieuwe vrijwilliger begroeten. We streven naar een vrijwilligersbestand van jong en oud, man en vrouw zodat alle taken behapbaar zijn en goed verdeeld kunnen worden. Het is fijn werken met elkaar en voor de gasten van Ons Eetcafé.

We zijn zuinig op onze vrijwilligers, ze worden om beurten ingeroosterd en 1 keer per jaar trakteren we onze vrijwilligers op een gezellige bijeenkomst.