Artikel in De Mantel  over verdubbeling subsidie door de gemeente en een interview. De Mantel is het magazine dat wordt uitgegeven door de Sint Maarten Parochie.

2016 De Mantel nr. 2 Pasen pagin 4-5 Ons Eetcafé